Indigobarna

 Artikkelen er oppdatert!

Problembarna. 

Bærere av den

nye tids  intelligens.

Tenk deg at vi står foran en mulighet til å løfte menneskehetens bevissthet til et nytt og høyere nivå....  

Barna  som er født i vår tid ligner ingen tidligere generasjoner. 

De er født med spesielle evner og egenskaper og kalles blant annet indigobarn.

Siste nytt er at forskerne ved Cardiff-universitetet har nå analysert genkartet til over 1.400 barn og fant at de med ADHD ofte enten hadde dobbelt opp av, eller manglet noe DNA.

Velkommen etter!  Jeg har tidligere skrevet i denne artikkelen om  Dr. Berrenda Fox som hevdet offentlig at hun hadde solide bevis for mutasjoner og dannelse av ekstra strenger i DNA-spiralen (se lenger nede på siden), så dette er ikke nytt.

”Dette er spennende. For første gang gir dette oss en direkte genetisk forbindelse til ADHD. Nå kan vi med sikkerhet si at ADHD er en genetisk sykdom og at hjernen til barn med en slik tilstand, utvikler seg annerledes enn hjernen til andre barn, sier professor Anita Thapar som har ledet arbeidet med undersøkelsen.  (Kilde:http://www.forskning.no/artikler/2010/september/266540 )

Foreløpig ser den ”seriøse vitenskapsverden” dessverre på fenomenet som en sykdom, i stedet for utvikling av bevissthet. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om frekvenser og at tanker og følelser påvirker våre frekvenser og at høyere frekvenser kan aktivere deler av vårt DNA.

Barna er født med deler av DNA aktivert fra fødselen av, i motsetning til oss,  den litt eldre garde som må gjennom ”aktiveringer”. Dette skal være mulig med relativt få bivirkninger.

De nye barna blir kalt både indigobarn, stjernebarn, krystallbarn og så videre. Jeg gjør oppmerksom på at betegnelsen "indigobarn" refererer til både barn og voksne.  Disse barna er født med egenskaper og evner som er ”annerledes” enn det som er normalt, og disse blir fortsatt sett på som ”problembarn”.   Bare i Norge har over 35000 barn diagnosen ADHD.Medisinering av ADHD har nesten blitt doblet i løpet av 2 år.

Disse barna er ofte synsk, kan heale, se aura, se de som ikke er med oss lenger, se fremtiden og føler umiddelbart hvordan andre har det. De sies å være omgitt av en dyp blå aura, derav navnet Indigo, som relateres til pinealkjertelen (konglekjertelen) eller "det tredje øyet", som representerer intuisjon og klarsynthet.

De kan være ekstremt emosjonelle og fysisk sårbar. Hyperaktivitet og humørsvingninger er vanlig. De har i seg en motstand mot autoriteter, disiplin, og konformitet. De er rebeller som gjør ofte opprør mot autoriterer. (For å klare å forandre verden trengs det mennesker med sterk vilje og temperament.)  Mange blir diagnosert  med ADHD, ausbergers, autisme med mer. Medisineringen fører til at de mister sensitiveten og evnene sine.

Mange av påstandene som er fremsatt om de nye barna ligger foreløpig utenfor vår evne til å verken bekrefte-  eller mistro, men:

Hva om barna er kommet for å tilføre oss noe nytt og verdifullt?

Hva om disse egenskapene og evnene faktisk er en ressurs som går tapt fordi barna er ”feildiagnostisert?”  

Kan det være at vårt nåværende samfunn føler truet av dem? 

Kan barnas budskap være å få sine foreldrene til å se sine egne svakheter, så disse kan rettes opp?

Nøkkelen - Den genetiske koden?

Forskere bruker bregrepet DNA som betegnelse for blåkopien av den menneskelige genkoden. Vårt DNA arvemateriale sies å være kodet med tall, i likhet med et dataprogram.

Ligger det kanskje en ”genikode” i menneskeslekten som nå er i ferd med å bli aktivert? Denne koden er mer enn hva den synes å være.

Universitetet i Chicago har oppdaget at  30% av alle barn er født etter 1980 er utstyrt med 2 nye gen kalt Mikrosephelin og ASPM. Dette er et gen som stimulerer hjernens vekst. 30% av barna er utstyrt med begge genene, 70 % med bare det ene genet.IQ-tester viser at 30 % av barna scorer så høyt som 150-160. Vanlig er  90-110. Geni starter ved 130.

Dr. Berrenda Fox m. doktograd i fysiologi og naturopati hevdet offentlig at hun hadde solide bevis på mutasjoner i DNA-spiralen, og at dannelse av ekstra strenger skjer i DNA.

Dr. Silverman, klinisk forsker, anerkjent autoritet på området begavelse, sier:  ”Jeg har studert begavede barn fra 1958. Man skulle kanskje tro jeg har sett det meste, men jeg er blitt forbløffet over barna som er kommet inn i mitt liv de senere år. Det føles som om de er en helt ny rase”

Anerkjente Susanna Thorpe-Clark fra Australia sier:  Vi forandres rent fysisk fra å ha vært karbonbaserte skapninger med to DNA-strenger, til å bli krystallinske skapninger med 12 DNA-strenger (etter hvert). Dette fordi det kun er krystallinske substanser som kan eksistere på nivåer av høyere dimensjoner. Det som faktisk skjer, er at menneskekroppen forenes med andre DNA-strenger, fordi dette formatet ligger tilstrekkelig nær vårt eget til at det kan integreres med relativt få bivirkninger.

Bare 10 % av vårt DNA blir brukt til å bygge proteiner.Det er denne 10% delen våre vestlige forskere er interessert i. De har ansett de resterende 90 % av molekylet for å  være "søppel-DNA". Russiske forskere satte i gang å forske på de resterende ubrukte 90 %. 

Deres resultater, funn og konklusjoner er ganske enkelt revolusjonerende!   Les relatert artikkel om DNA og vår vei tilbake gruppebevissthetOppdagelsene forskere har har gjort, indikerer at90 % av vårt DNA som tidligere har fremstått som unyttig, er nøyaktig det som våre nye barn aktiverer.  

Vitenskapen har også endelig kommet frem til at alt  som vibrerer har intelligens, og at alt vibrerer, og at det finnes en sentral intelligens som alt vibrerer i takt med.  Det finnes en høyere intelligens som kommer til oss via molekylene våre (frekvenser) , og som er et resultat av vår deltakelse i et system som er langt større enn det lille begrensede… eller det vi tar inn kun via våre fem sanser.

Det er svært mange av våre unge som er naturlige healere og klarsynte av denne enkle grunn. Barna våre snurrer på en "høyere" frekvens, og deres følsomhet setter dem i stand til å føle hva cellene husker, og tillater at denne intelligensen får styre healingprosessen.

Dagens skole

Vi har nå nådd et punkt i vår evolusjon som rase.Disse barna er her for å sette fokus på verdens problemer.Den etablerte eldre garde vil gjøre ting på den gamle måten.  Det er en naturlig konsekvens at konfrontasjoner og konflikter oppstår når to så forskjellige ”retninger” eller frekvenser møtes.

Barn og ungdom utsettes for unødig mye ”status-stress” ved de tradisjonelle skolene i vår tid.

De sliter med å opprettholde karakterer, de må ta seg godt ut og være populære. Denne formen for stress driver mange inn i depresjon og til og med selvmord..For ikke å glemme alle som medisineres pga diagnose ADHD… Altfor mange stryker på skolen eller kjeder seg så grenseløst at de nekter å forsette med utdannelsen.

Det er bare å inrømme det: lærebøker som brukes i dag er for det meste håpløst utdaterte, spesielt når det gjelder det som kalles vår fortid. Dagens forskere trekker opp historien  på nytt og etablerer samtidlig tidslinjer og scenarier som er svært annerledes enn det vi har lært på skolen.

Barna er her for å forandre verden. Barna skal hjelpe oss å skape en ny virkelighet. Indigo barna har inkarnert for å hjelpe oss ut av hengemyren vi befinner oss er i.  Dagens utdanningssystem møter hverken barnas-  eller fremtidens utfordringer.  Barna trenger nye læringsmetoder og skolesystemet må endres fordi barna har ikke behov for det gamle systemet.

Barna fungerer ikke bra på store skoler og i store klasser. De lærer best i små grupper med dyktige lærere og hvor de kan samhandle mer en til en. De lærer egentlig veldig raskt i rette omgivelser, og derfor foretrekker flere og flere hjemmeundervisning. Lærere ikke får nødvendig informasjon om hva det er som egentlig skjer. Oppstår det problemer må man be PPT om hjelp...

Det er kanskje ikke alle som vet det, men det finnes 7 typer intelligens og læreformer som lærere skal ivareta når de planlegger undervisning. Det er:

1. Språklig intelligens: Høyt utviklede hørselsevner

2. Logisk-matematisk intelligens: Evne til begrepsmessig resonnement.

3. Romlig intelligens: Evne til å tenke i metaforer og bilder.

4. Musikalsk intelligens: Følsomhet og mottagelighet for musikk.

5. Fysisk-kinestetisk intelligens: Fin-motoriske evner, kroppsorientert.

6. Mellommenneskelig intelligens: Evne til å forstå og glede seg over mennesker, intuitiv.

7. Indre Intelligens: Sterk bevissthet om den indre verden, reflekterende. 

Det gjennomsnittlige utdanningssystemet i dag er ene og alene basert på auditiv læring og forbigår derfor 80 % av elevene.

Greit nok, vi må ha standarder, men det burde da i ett av verdens rikeste land i verden være rom for kreativ nyskapning? Vi burde da oppmuntre til utvikling av barnas iboende talenter?  Enten må utdanningssystemet verden over forandres, ellers så vil ungdommene hoppe av.

Visuell/ romlig læring

En ny type intelligens er i ferd med å dukke opp. Kast deg over boken Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner” av ph.d. 

 Kreger Silvermann

Hun beskriver de unike talentene hos personer som tenker i bilder. Hun forklarer: De ser det store bildet fordi de ser verden gjennom en kunstners blikk. De husker det de ser, men de glemmer det de hører.

 De er uorganiserte, kan ikke stave, og de har ingen fornemmelse for tid, men de har en smittsom sans for humor, frodig fantasi, og kan fortape seg helt i gleden over øyeblikket.

Det var faktisk en visuell-romlig begavelse som førte til at datamaskinen og Internett ble til, de livaktige fremvisningene ved de olympiske leker og den internasjonale romstasjonen.

ADHD og Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci var en av de mest kjente kreative mennesker som har levd. Se her hva forskerne skriver om ham:

Han var en alvorlig dyslektiker,  tekstene hans er vanskelige å lese på grunn av alle feilstavninger og gjentakelser.

Han hadde enormt mye energi og hørte ikke på andre: Han ville lære alt selv.

Han var et rotehode som ville ha gjort det godt på skolen om han ikke hadde vært så flyktig og ustadig. Han begynte på en mengde fag, men sluttet nesten øyeblikkelig. Det eneste han klarte å drive med over lengere tid var tegning.

Han ville ikke høre snakk om skolegang, og han ville ikke lese bøker.

 Han var sta..- ... og intens! Han visste ikke noe om 30% eller 70%. For ham var det alltid 100%!

Han var full av trass overfor alle autoriteter.

Han begynnte i lære hos maleren Verrocchio, der han var havnet nederst på rangstigen.

Han syntes livet som maler var for snevert, så han valgte å bli naturvitenskapsmann, filosof og oppfinner.

Om han hadde gått på skolen i dag, ville han sikkert bli diagnostisert med ADHD og stemplet som taper…..

ADHD og medisinering

”ADHD” er ingen sykdom. Ingen lege i verden kan vise til forskningsresultater som påviser biologiske forandringer eller abnormiteter som skulle forklare den tilstand de kaller ADHD. Det de kaller ”symptomer” er en liste på subjektive antagelser som enkelte psykologer har bestemt (gjennom håndsopprekning) på et symposium i USA. Jeg gjentar det viktige ordet: Antagelser. Sykdommer er ikke antagelser, de er fakta.

Kanskje De eneste som har nytte av å kalle tilstanden for en sykdom er legemiddelindustrien. Boken  Piller & profiter   av den svenske forfatteren dr John Virapen, viser at legemiddelsindustrien har bestemt i midten på 80-årene at "nye målgrupper" må til for å øke salget av medisiner.

Den nye målgruppen var barn. Herr Virapen vet hva han snakker om, han har jobbet innen industrien i over 30 år, og vært admin dir for Eli Lilly, en av de største produsentene i verden.

Medisinene kan ha ekstreme bivirkninger, som i verste fall kan lede til døden. Det er ikke så uvanlig med hjerte-, nyre- og leversvikt eller dype depresjoner som kan lede til selvmord.

Direkte eller indirekte bruk av medisiner til avhengighet: Indirekte ved å lære ”pasienten” at problemer alltid kan løses med hjelp av piller, og direkte ved å åpne for dopavhengighet som etter hvert leder til bruk av sterkere midler. Gaten er full med ungdommer som har startet sin dopkarriere med disse medisinene.

Det brukes i større og større grad piller for å roe ned barn (på skolen eller hjemme) fordi man ikke klarer å møte opp til barnets sterke behov for mental/fysisk aktivitet. Med ”ikke klarer” mener jeg at man ikke har innsikt eller utdanning for å hjelpe barnet til å utvikle sitt potensiale.

5 former for intelligens

Soleira Green, (visjoner, konsulent, forfatter og veileder) setter tingene litt mer i perspektiv. Hun har identifisert 5 former for intelligens i artikkelen ”Quantum Intelligence, Beyond IQ, EQ and SQ … The Evolution of Intelligence.

IQ

Som hun sier: IQ (intelligenskvotienten) er bare starten (IQ)

EQ

Når du først åpner ditt hjerte, får du tilgang til intuisjonen og en mer balansert tilnærming til følelsene. Dette kalles emosjonell intelligens (EQ).

SQ

Hvis du integrerer din ånd (den mer omfattende ytre delen av deg), får du tilgang til visdom, samt en åpenhet for åndelighet (en søken etter dypere mening og større forståelse), og alt det som denne reisen innebærer Dette kalles åndelig intelligens (SQ).

WQ

Hvis du åpner deg for din sjel (ditt indre, essensielle jeg), vil du få tilgang til iboende fornemmelser, viten og telepati. Dette kalles holistisk intelligens (WQ).

QQ

Med en utvidelse utover deg selv itl bevissthet og skapelse (altet) vil  du oppdage hyperrask tankegang og bearbeiding, superkreativitet og pulserende mangfold. Dette kalles kvanteintelligens (QQ).

INTELLIGENS - UTVIDET BEVISSTHETSTILSTAND




PLASSERING

FORBINDELSE

INTELLIGENS

VISER SEG I

Sinn

Individet

Intelligens (IQ)

Tanke

Forståelse av hjertet

Begynne å åpne seg for andre

Emosjonell intelligens (EQ)

Emosjonell intuisjon

Ånd

Forene seg med det høyere selvet og en høyere hensikt

Åndelig intelligens (SQ)

Visdom

Sjel/ fornemmelse av helhet

Forene seg dyptgående med andre og med sitt eget potensial

Holistisk Intelligens (WQ)

Viten, iboende telepati

Skapelse (bearbeiding og åpning av bevisstheten)

Forene seg med altet

Kvanteintelligens (QQ)

Hyperrask, vidtomspennende superkreativitet.









Et stort antall av de nye barna passer inn under egenskapene fra SQ til QQ. Det er derfor foreldre og lærere har havnet i en slik knipe. Intelligens utover det som kan måles ved hjelp av det tradisjonelle IQ-systemet, betraktes som det rene oppspinn.

Gode råd til foreldre og lærere.

Behandle og kommuniser med barnet som en ”ung voksen”. Hedre barnets livskraft. Barnet forventer dette, og vil reagere negativt om du ikke gjør det.

Bevisstgjør barna om hva som skjer. Forklar ting for dem. Ikke skjul ting for barna, barna kan føle sannheten uansett.

Gi barna muligheten til å ta egne valg så tidlig som mulig. Disipliner barna, men ikke ved hjelp av negative følelser som skyld eller kjeft.

Barna vet intuitivt hvem de er på cellenivå. På grunn av barnas høye bevissthet vil barna oppleve det som et totalt tillitsbrudd dersom de blir fortalt eller får følelsen av at de er verdiløs. De vet når de blir løyet for. De vil da svare tilbake med manglende tillit og tilbaketrekning.

Barna en sterk følelse av egenverd. Deres ”kongelige” oppførsel fører til at mange av barna blir dessverre sett på som sta og vanskelig.

Ikke glem at vi har gjort avtaler med barna vår før vi ble inkarnert. Vi har lovet å være der for dem og støtte dem.

Det ser ut som vi er i ferd med å forandres som art, helt ned på cellenivå.

Våre barn er et bevis på det, og du verden for noen fantastiske barn de er! 

Avslutningsvis:

Når du får forståelse for hva ditt barns personlige tall innebærer, får du verdifull kunnskap som kan hjelpe deg til å få frem ditt barns beste sider.

Pythagoras mente at hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, ville man forstå vedkommendes liv og egenskaper.  En Numerologisk analyse kan sees på som et ”kosmisk matematisk fingeravtrykk”. Dataene som er lagret i fødselsnavn og fødselsdato inneholder kodene hele livet bygges på.

Mange mennesker har fantastiske iboende kvaliteter som ligger ”lagret”, og som ikke har blitt oppdaget, aktivert og tatt i bruk. Gjennom årenes løp har mange mennesker tatt kontakt, og tallene har avslørt for mange mennesker evner og talenter i retninger de aldri har tenkt over.

Forfattet av:  Åse Steinsland

Kilder:

Boken ”Indigobarna” av P.M.H. Atwater 

Nyeste kommentarer

11.11 | 12:42

Kan bare anbefale Anita. Utrolig det hun gjør😍

09.10 | 15:37

Ja takk gjerne det

22.06 | 10:01

Hei dette er noe for meg

27.04 | 18:56

Gleder meg til fjernhealing i morgen, da min første opplevelse ble vel...