Kraftdyr

Kraftdyr

Kraftdyr

 

Et kraftdyr er en skapning som har et formål og et uttrykk fra den kreative kilden, som kan springe, kravle, svømme eller fly. Det finnes 4 former for kraft.

 

1. Kraft som er energi givende styrke

2. Kraft som er en makt og har kontroll over alt som den blir brukt til.

3. Kraft som er evnen eller ferdigheten til å utføre et arbeide med.

4. Kraft som man kan bruke som autoritet.

 

Så et kraftdyr hører under gruppen for energi givende styrke. Det har et energi mønster som stilles de evner til rådighet som er karakteristisk for dyret. Ved å få forbindelse med dette dyret på et indre åndelig plan kan man forbinde seg med de egenskaper som dette dyret har. Vi har alle sammen kraftdyr som vi kan få hjelp av. Vi kan også miste et kraftdyr ved sykdom, følelsemessige traumer, mentalt press eller ved misbruk av dens kraft. Vi kan også oppleve at andre stjeler våres kraftdyr. Et kraftdyr øker den fysiske og emosjonelle energien og den mentale og spirituelle oppmerksomheten våres. Så vi blir mer vibrerende og fungerer mer harmonisk. Et kraftdyr hjelper oss også fra å bli påvirket av mentale, følelsemessige eller fysiske infeksjoner og sykdommer.

 

Et kraftdyr er et middel til kommunikasjon med deler av deg selv som du ikke kjenner, er redd for å ha kontakt med eller er svake i deg. Et kraft dyr er annerledes en de andre dyrene, det ser ut som et energidyr.

 

 

 

Hvordan kan kraftdyret hjelpe deg:

 

1. Ved å gi deg energi, kraft, styrke og entusiasme til å håndtere en krevende situasjon, som du står overfor – Som et jobbintervju, et viktig møte.

2. Ved å gi deg ideer til et bestemt prosjekt som du er i gang med. Eller finne løsninger for deg der du er i vanskelige situasjoner, eller ting du bekymre deg for.

3. Ved å hjelpe deg til å bekjempe forstyrrelser eller øke din motstand i din kropp.

4. Ved å kunne beskytte mentalt og fysisk når du føler at du trenger det.

 

Ved å hjelpe deg til å omgås andre mennesker.

 

 

Noen eksempler på viktige egenskaper et kraftdyr kan ha:

Løvens viktigste egenskap er at den har styrke og utholdenhet. Ørnens viktigste egenskap er at den ser langt og har overblikket. Beverens viktigste egenskap er han er konstruktiv og flittig. Skilpaddens viktigste egenskaper er at den har god tid, å er tålmodig og utholdene. Slangens viktigste egenskap er å kunne forvandle seg, den kaster sitt skinn.

 

 

 

 

 

 

Antilope

Antilopen er et dyr som blir jaktet på av forskjellige rovdyr så dens fremtid er alltid usikker. Den bekymrer seg mest om det som skjer her og nå på grunn av at den føler seg jaget. Hvordan kan jeg overleve ? Dens kamp mellom disse to yterpunker, liv og døden er det sentrale i livet. Antilopen som kraftdyr understreker betydningen av å kunne få det beste ut av det du har og den tiden du har til din rådighet. Men mentalt, følelsemessige og åndelige er behovet for livets opprettholdelsen og næring det som opptar den mest. Antilopen kan gi deg kraft til å styrke ditt sinn og hjerte, og til å etablere et mot, som er nødvendig for å hjelpe deg med å treffe de rette beslutninger. Den understreker, hvor viktig det er å vite nøyaktig hva det er du ønsker deg, og så å beslutte å gjøre noe positivt med for å oppnå det. Antilopen forteller at du bør se bakenfor det som ligger rett frem for deg.

 

Med antilopen som kraftdyr skal du ta viktige avgjørelser for deg selv i livet ditt.

 

 

Bever

Beveren er dyreverdens byggingsarbeider, og å gjennom å få vise sitt byggverk kan vi se den flid og produktivitet som den har. Beveren som kraftdyr understreker kraften i det som ligger i det å kunne arbeide, og i sær gruppearbeid. For å få gjennomført det som er nødvendig og kunne ha følelsen å prestere noe i livet. Beveren er et kraftdyr som kan hjelpe deg med å kunne utvikle et mer harmonisk forhold til andre og å oppnå en følelse av ha meddinnflytelse i et hvert prosjekt. Beverens spesielle måte på å komme seg inn og ut av sin bolig på, er en påminnelse om at der er mer enn en måte å løse problemer på. Beveren minner deg på å huske å beskytte det du har ervervet deg. Hvis du for tiden er beskjeftig med et kreativ oppdrag oppmuntrer beveren deg til og omsette dine ideer til praksis. Det er ikke nok å være en drømmer, du er nødt til å være en handlings mann eller kvinne. Hvis du vill ha dine drømmer til å bli din virkelighet. Vær konstruktiv i alle dine bestrebelser og se etter veier som kan frembringe det kreative alternative.

 

Beveren lærer deg å være utholdene og jobbe fremover med målet i sikte.

 

 

Bjørnen

Bjørnen er et dyr som går i dvale om vinteren, finner seg sin egen hule for å slippe vekk fra omgivelsene utenfor. Så som kraftdyr sier den at du skal søke inn i deg selv for å få oppfylt dine håp og forventninger eller å finne løsninger på problemene dine. Bjørnen bekymrer seg om hvordan den skal komme seg i mål. Så som bjørnen trekker seg bort fra den ytre verden, når den går i hi. Slik bør du trekke deg tilbake fra dine vanskeligheter og søke tilflukt i deg selv. For å finne den indre stillheten der hvor kraften og dens viten finnes. Der hvor svarene på dine behov og den harmoni som du søker ligger skult. Bjørnen understreker også viktigheten av tiden til å kunne drømme, til å ta seg tid til å nære dine drømmer og forventninger. Det å kunne eie dem så de kan bli realiteter. Bjørnen er kraften som ligger i det å kunne meditere. Så har du bjørnen som kraftdyr så be den om hjelp til å finne sentret av ditt vesen, der hvor det er perfekt balanse og harmoni. Det er viktig å finne tid hver dag for å kunne være i denne balansen mellom den indre og ytre verden i deg selv.

 

Bjørnen som kraftdyr skal lære deg å hente styrke innenfra.

 

Bøffelen

Bøffelen er det mest hellige av alle dyrene for indianere, fordi at den ga hele seg selv til rådighet. Det var ikke bare mat men materiale til klær, bolig, husholdningsredskaper og våpen. Som kraftdyr har bøffelen med forsyninger og overflog å gjøre. Med midler til det man trenger i livet og å kunne dele dette. Det understreker betydningen av det å kunne dele sine energier med andre mennesker og se hva andre trenger. Bøffelen er også et symbol på Wakan – Tanka. Manifestasjon av den store ånd. Den påminner oss om at uansett hvilke evner og talenter vi måtte ha, stammer de alle sammen fra en kilde og det er den store ånd. Så bøffelen som kraftdyr tjener som en påminnelse om at alt hva vi eier kun er midletidig og sann lykke aldri kan oppnås alene. Den kommer gjennom å kunne dele med andre hva man har og hvem man er.

 

Så bøffelen er et kraftdyr som viser at vi trenger å lære oss å dele med andre og å vise andre våres inntresse.

 

 

Delfinen

Delfinen er et flott, selskapelig pattedyr med en nebbformet munn. Den finnes i alle verdenshav. I den indianske verdensoppfattelsen er delfinen vokteren av det hellige åndedrettet, som innholder prana / mana som er livskraften. Dette er ånden sitt innerste vesen. Delfinen som kraftdyr er derfor forbundet med energirytmene i naturen og i din egen kropp, og med å skape nytt liv. Delfinen er symbolet på åndedrettet. Ved å endre rytmen på våres åndedrett kan vi komme på bølgelengde med andre levende ting i universet. Da i sær med lyd og lydmessige harmoniseringer. Den er også forbundet med drømmesyn og drømmeaktivitet og antyder at du bør utforske dine egne drømmers hav og være nøye i dine undersøkelser hva det er du ser. Delfinen vil hjelpe deg med å tyde deres mening.

 

Delfinen har evnen til å gjenopplive alt der er dødt.

 

 

Drage

Dragen er et mystisk dyr, den blir betegnet som en vennlighetsinne vesen. Som bebor jordens indre huler og innsjøer. Ordet drage betyr slange og det å se. Dragene har som oftest et sørgende blikk når de er avbildet, som faktisk er deres kjennetegn. Kineserne betraktet dragen som en god innflytelse. En azurblå drage som voktet det østlige palass, den var forbundet med den oppstigenes sols kraft, våren og treet. Den står for en ny begynnelse. Og ny vekst. I den kinesiske astrologien står den for styrke, fryktløshet, og med en energi som helbreder og har stor fremgang og suksess. I den europeiske mytologien var den et kjent uttrykk for kraften i elementet jorden og jordens vitalitet. Den har vært hatet og fryktet som vesen opp gjennom tidene, men i oldtiden var den aktet og æret.

 

Det er ingen grunn til å frykt når du får dragen som kraftdyr. Dragen var ofte symbolet på velstand i gamle dager. Men i den åndelige verden står denne velstanden som en velstand av åndelighet enn av materielle rikdommer, fordi dragen ble betraktet som vokteren av en skatt som lå dypt begravet i våres underbeviste sinn og var vanskelig å få fatt i. Dragen gjør deg oppmerksom på at skatten er der. Den står også for en begynnelse eller innvielse.

 

Dragen skal lære deg å finne det du søker. Men å se at vi trenger begge verdene den åndelige og den materielle verden. Det er der magien finnest.

 

 

Dådyr

Som kraftdyr påpeker dådyret at det finnets andre midler enn makt, og at det er kraft i det milde ordet og berøring, og at styrke kommer gjennom å vise inntresse. Du blir konfrontert med folk, som viser deg holdninger som påfører deg smerte og sorg, og noen ganger frykt. Men det er dem som er såret og for å kunne hjelpe dem må du røre ved deres hjerte med den blide ånds helbredende balsam og omfavne dem med vennlighet. Dådyret lærer deg behovet for medfølelse og vennlighet overfor andre og deg selv. Du skal ikke kjøre deg selv for hardt!!! Vær glad i deg selv og du vil ikke overføre din frykt til andre. Dådyret er et kraftdyr som viser deg retningen for et rent hjerte, sinn og ånd.

 

Lær å elske deg selv.

 

 

Ekorn

En av de tingene man kan være sikker på i en usikker verden, er at forandringer er uunngåelig. Så vær i stand til å kunne tilpasse deg og komme deg i harmoni med forandringens cyklus. Det er en del av budskapet til ekornet som kraftdyr. Ekornet understreker viktigheten av å planlegge og at legge noe til siden med henblikk på fremtidens behov. Det vil si å være forberett på forandringer og motgang. Det å kunne reagere positivt på dem , de forandringer som måtte komme. Ekornet lærer deg bestandig å ha noe i reserve, ikke i betydningen av å være en gnier, men på en avbalansert måte å kunne legge noe til side til fremtiden. Kanskje har du levd fra dag til dag. Du skal være mer økonomisk med din tid og din energi.

 

Ekornet som kraftdyr lærer deg til å se fremover.

 

 

 

Elg

Elgen legger vekt på vennskap og samarbeid. Den følelsen av enhet som man for av å være tilknyttet til noe, en gruppe eller samfunn. Den understreker behovet for å etablere forbindelse til andre. Hvis du er involvert i en eller anen form for konkurransesituasjon, enten i arbeidslivet eller i et personlig forhold, kan du føle deg truet eller under press. Du har bruk for noe å skape likevekt med. Elgen lærer deg verdien med vennskap og ved å dele dine inntresser og erfaringer med andre. Elgen undrestreker betydningen av å finne tid til å friske opp sinnet, til å reflektere, og til å samle ny styrke. Elgen har med utholdenhet å gjøre og behovet for å kunne søke støtte hos noen av det samme kjønnet.

 

Elgen som kraftdyr lærer deg å fornye og å holde fast ved.

 

Enhjørningen

Enhjørningen er et mystisk hybrid dyr med en slank hvit hestekropp, med en antilopes bein og en løves hale, så den rommer alle disse dyrenes egenskaper. Dessuten har det en ytterst magisk del, hornet som det har i pannen, og som er symbolet på en enestående magisk kraft. Fang din enhjørning, og hva du ønsker blir ditt!! Den nederste delen av hornet er som regel helt hvitt, den midterste delen gylden og sort og den ytterste spissen har en kraftig høyrød farge. I følge legenden er enhjørningen så flyktig at den kan kun fanges av jomfruer. Det antyder at selve essensen av ditt vesen ikke kan fanges ved fysiske midler, men kun ved uskyldig mottagelighet. Med andre ord er det er kun ved den feminine delen av våres natur vi kan få kontakt med enhjørningen. Det handler om forening mellom det menneskelige selv og det skulte selv. Kreativiteten til å få noe ut av livet hver eneste dag, eller ikke å få tiden til å gå. Som kraftdyr har den stor betydning for den som beskhefter seg med sinnets indre verden og med fantasien og deres forbindelse til både den fysiske og den åndelige virkeligheten.

 

Evnen til å få dine drømmer til virkelighet.

 

 

Flaggermus

Flaggermusen er et dyr som er omgitt av mystikk. Den vekker ubehag hos visse mennesker da den settes i forbindelse med mørke og det ukjente. Noen er redd for den da den assosiasjon til redsel henger sammen med det overnaturlige, og med ritualer og død. Flaggermusen lever i huler eller på et mørkt sted. Det er symbolet på livmoren og dyrets stilling er symbolet på det ufødde selv, der det henger med hodet nedover i mørket. Å møte flaggermusen som et kraftdyr er å erkjenne at noe gammelt er over og at en gjenfødsel til et nytt livs mønster er på vei. Flaggermusen er der for å hjelpe deg å gi slipp på de gamle vanene, tidligere levemåte og sanse noe nytt. Du kan ikke gjøre framskritt med å klamre deg fast til de gamle tingene som holder deg fast. Så se din frykt i øynene og den vil forsvinne fra deg, den har ikke noe makt over deg lengre. Flaggermusen er der for å hjelp deg med å se i mørke og finne en vei til en ny forståelse.

 

Flaggemusen som kraftdyr skal hjelpe deg med å se frykten i øynene og komme deg videre i livet.

 

 

 

Frosk

Frosken er symbol på sjamanismen. Den lærer, hvordan man skal vokse fra et nivå til et annet, fra det materialisme til det åndelige. Fra å forstå en lære til en annen og så finne sammenhengene mellom dem. Frosken stiger i voksen tilstand opp fra et miljø til et annet, fra veskenes verden til jorden som representere soliditet og sikkerhet. Som kraftdyr kan frosken hjelpe deg med å akklimatisere deg til ett nytt levevis eller avdekke nye synspunkter. Dens kraft ligger i å kunne harmonisere deg med enhver ny situasjon. Frosken har også med å nære selvet, lære deg med å passe på deg selv. Så den kan hjelpe deg med å gi slipp på negative tanker og ladde opp ditt sinn og din ånd. Vann settes i forbindelse med absorbering og spredning. Så frosken kan hjelpe deg med å få vasket bort gamle ideer og inntrykk som er til hinder for deg i din utvikling. Frosken hjelper deg til å våge og gjøre nye ukjente ting.

 

Frosken som kraftdyr hjelper deg med å tilpasse deg nye ting.

 

Grevling

Grevlingen er et hurtig og aggressivt dyr som vil kjempe for det den måtte ønske. Den lever i underjordiske ganger og spiser plantenes røtter. Som kraftdyr skal grevlingen lære deg at du må kjempe for dine rettigheter og forsvare dine prinsipper mot ethvert angrep. Grevlingen understreker, at du bør ta initiativet i alle vanskelige situasjoner og ikke bare ydmykt akseptere dem. Hvis problemet er av følelsemessige årsaker, oppmuntrer grevlingen deg til ikke å holde dine følelser innesperret i deg selv, men la dem få slippe ut. Få gråtte sikkelig ut. Bli sikkelig rasende, finn en egnet plass der du kan være alene og ta så opp sinnet. Men la det ikke gå ut over andre da kommer det snart tilbake. Grevlingen hjelper til med å helbrede og harmonisere. Den oppfordrer deg til om nødvendig å søke etter utradisjonelle midler til å påvirke en, en kur eller et resultat. Røtter og urter kan hjelpe med å gjenopprette din helbredelse igjen. Hvis problemet finnes i en arbeidssituasjon eller dreier seg om forhold til andre mennesker, kan løsningen ligge i røtterne dine.

 

Som kraftdyr lærer grevlingen at du må ta initiativet.

 

 

 

Griff

Griffen er en mytologisk krysning av et dyr som har hodet og vinger som en ørn, en kropp etter løven og en slanges hale. Så den har litt i fra alle disse dyrene. Griffen er først og fremst vokter og beskytter. Griffen ble sett i forbindelse med adel og regentskap og er således et kraftdyr som beskhefter seg med å få kontroll over situasjoner, samtidig med at visse prinsipper blir opprettholdt. Griffen er i stand til å se bakenfor det som er åpenlyst og den handler både med styrke og besluttsomhet, diskresjon og rettferdighet.

 

Griffen skal lære deg til å kunne velge med klokhet.

 

 

Hakkespetten

Hakkespetten har ett nebb som er som et spett og kan lage seg hull, åpninger hvor den måtte ønske. Den viser oss at vi har denne kraften til å lage hull i vårt eget fastgrodde mønster. Den hjelper oss å åpne opp inn til vårt eget mørke i oss selv.

Hakkespetten viser oss at vi kan nå inn til oss selv med å forene den øvre og nedre verden. Hakkespetten viser at vi må be om hjelp fra andre rundt oss. Og at vi tar i bruk energien våres for å trenge igjennom mørket i oss selv.

 

 

 

Hare

Haren er en meget rask skapning med en hemmelighetsfull oppfattelse av sine omgivelser. I den keltiske mytologien ble haren oppfattet som en veiviser i en annen verden. Den kommer med skult lærdom og intuitive budskaper. Haren er en av de få dyrene som våger seg langt ut på marken ved fullmåne. Den ser bedre ved månelys og derfor forbant de gamle kelterne den med gudinnen og gjorde den til et tabu dyr. Den kunne kun jaktes på visse tidspunkter. Haren er ikke et redd dyr sånn som kaninen er, som den ofte blir forvekslet med. Det var haren som ble satt i forbindelse med påskeegget, fordi redet til haren ikke var lett å finne. Ungene til haren viste seg ikke før de nesten var voksne. Haren har med det ubeviste sinnet å gjøre.

 

Du skal lære deg å stole på din intuisjon.

 

 

Hauk

Som kraftdyr vekker hauken ikke kun hukommelsen men også andre deler av deg selv som lærer deg å se. Han lærer deg å være mer oppservant og se utveier ut av en vanskelig situasjon. Den oppmuntrer deg til å betrakte livet fra et høyere perspektiv, så du kan gjenkjenne nye muligheter så vel som farer som kan komme til å sette seg i veien så du ikke kommer deg fremover i livet. Hauken oppfordrer deg til å se nøye på ditt daglige liv og se nøye etter budskaper som ligger skjult i en alminnelig hendelse. Åndens budskaper er ofte like ved din hånd, men er tilslørt av det daglige. Hvis du hører en hauks skrik under en sjamanreise, kan det være en advarsel om å vokte deg for en nær forestående begivenhet. Den kan få deg ut av balanse, eller være si at du må ta motet fram i deg selv og være dristig og besluttsom, når det viser seg uventede muligheter. Under alle omstendigheter oppmuntrer hauken deg til å følge hva hjerte diktere.

 

Hauken som kraftdyr skal lære deg å være mer oppservang.

 

 

Hesten

Mer en noe annet dyr i dyreriket har hesten vært menneskets nærmeste partner og hjelper der vi mennesker ikke har klart det tunge arbeidet. Den har båret mennesket over lange avstander som gjorde at vi kunne treffe andre mennesker som vi kunne utveksle ideer og erfaringer med.

 

I den ikke alminnelige verden ( i den åndelige ) har hesten ført den reisende til å kommunisere på andre eksistensnivåene, til endringer av bevisstheten og til å dyrke jorden i de dypere lagene av sinnet.

Indianerne æret hesten som et hellig dyr. Som kraftdyr er hesten først og fremst en budbringer mellom den åndelige verden og den amindelige verden. Den er ofte forbundet med å hjelpe en til å gå gjennom nye portaler i en selv. Den ses i forbindelse med den makt og ansvar som ligger i å utøve autoritet og den visdom som er nødvendig for å kunne bruke autoriteten på en avbalansert måte.

På det følelsemessige planet er hesten forbundet med behovet for deltagerens forståelse. Hesten er spesielt forbundet med kraften i viten og visdom og med å kommunisere og dele.

Du skal med andre ord lære deg å kommunisere med deg selv og andre. Det er deler av deg selv som du ikke kommuniserer med eller du kommuniserer dårlig med dem.

 

 

Hulepinnsvin

Hulepinnsvinet som kraftdyr lærer deg verdien med å ikke ta livet for alvorlig. Det er ikke meningen at livet skal være noe man lider og holder ut. Men det skal være noe man kan lære av og nyte. Hulepinnsvinet lærer deg å ta frem barnet i deg igjen og kjenne på gleden ved livet. La livet bli et eventyr, å gå på oppdagelsesferd igjen. Den har det nysgjerrige med seg og lar seg ikke stoppe. Den lærer oss også hva det er å være ydmyk, men også den styrke som er i gleden.

Som kraftdyr lærer den deg å finne styrken gjennom ydmykheten.

 

HUND
Hunden symboliserer betingelsesløs kjærlighet og tilgivelse. Den kan dukke opp
når noen nære trenger deg,  men også at du skal være bevisst slik at du ikke
blir utnyttet for din godhet. Hunden dukker ofte opp hos mennesker som er
fra sin gode natur vant med å hjelpe andre. Hunden kan også dukke opp
for å minne deg på lojalitet og kjærlighet til deg selv eller til venner og
familie. Hunden symboliserer også ubetinget aksept og tillit.

 

 

Hval

Hvalen opptrer i alle kulturers folkeflora og er en meget gammel skapning. I indianske legender er hvalen forbundet med tiden. Den blir betraktet som en budbringer for det urgamle visdommen. Hvalen som kraftdyr har som oppgave å bringe budskaper ut fra ditt dypeste vesen, fra dine forfedres erindringer. Det som ligger dypt forplantet i din DNA kode. Svaret på mange av livets største gåter ligger skjult der sammen med opptegnelsen om din egen fortid og den forteller også hva som ligger i din skjebne. Hvalen kan hjelpe deg med å dykke dypt ned i tidens sjøer og oppdage og å forstå den urgamle visdommen. Den kan også hjelpe deg med å finne ditt eget lydmønster og din egen kraftsang, som kan koble deg sammen med universets hjerteslag. Hvalen har sin egen kraftsang som forteller hva vi menneskebarna foretar oss.

 

Den skal lære oss som kraftdyr å hete visdommen frem fra fortiden våres.

 

 

 

 

Kraftdyr Jaguaren

Det er dette dyret som holder energien i vest. Det er jaguaren som er den store hjelperen her. Den fornyer og omdanner livet overalt der den blir bedt om det. Der slangen representerer den helbredende kraft som kommer gradvis inn og er økende. Står jaguaren for de brå forandringer som liv og død.

 

Det virker kanskje underlig for mange at universets kraft også assosierer med død, men for de gamle indianerne er disse to energier samme sak. Det som bestod, var alltid forandelig og i stadig fornyelse. Det som var uforanderlig, det var dødt. De visste at stabile, faste tilstander bare var midlertidig ettersom alt i universet er i kontinuerlig i forandring. I Nord-Amerika setter sjamanen fyr på bunnvegetasjonen for å slippe løs de krefter som jaguaren representerer, på et kontrollert vis. Dette forhindrer lyn nedslag i å starte en brann som kunne fortære hele skogen. De erkjenner kaos og orden, utvidelsen og sammentrekningen, er naturens livssyklus.

 

Når vi blir syke får vi ikke bare en sjanse til å gjenvinne helsen. Men vi får også sjanse til å ta et kvantesprang til enda høyere nivåer av helsen. Helbredelse er en metode som ikke bare fjerner symptomene men som også kan gi stadig forbedret helsetilstand. Dette er jaguarens energi. Et stabilt system har ikke lett for å forandre seg. Folk flest forandrer seg heller når de har det vanskelig enn når alt går på skinner. Derfor gir kriser rik på anledninger for nye muligheter. Vi kan omdanne kroppen slik at den helbreder seg raskere og eldres med større eleganse. Ved å ta til oss de kreftene som jaguaren representerer kan vi gi slipp på gamle mønstrer fortere.

 

Jeg har begynt å tro på den metaforen som sier at vi i likhet med kattene har 9 liv. Når vi nærmer oss slutten på et av disse livene eller de faser som livet byr på er det viktig at vi gir det gamle selvet en anstendig begravelse. Så gjør vi som jaguaren og hopper inn i det vi er i ferd med å bli. Hvis ikke kan vi komme på å bruke flere år på å fikse og lappe sammen det gamle selvet som vi egentlig har vokst i fra.

 

Jaguaren er sjefen i regnskogen og vakt ved dødens port. Den hjelper oss til å kvitte oss med det som må dø, for at det nye kan bli født. Orkanen bærer i seg jaguaren kaotiske krefter. En bikube og en maurtue med sin kompleksitet og skjønnhet er en demonstrasjon på jaguarens organisatoriske kraft.

 

Jaguar energien kan fungere i en landsby på flere nivåer, i en organisasjonen og på det personlige plan. Av og til må ekteskap oppløses for at partnerne skal overleve og holde seg friske. Av og til må en hel landsby fraflyttes for at innboerne skal få anledning til å blomstre andre steder. På gamle plasser i Amerika finnes det arkeologiske funn som beviser at landsbyer er blitt forlatt uten tilsynelatende grunn på noe som helst har skjedd der. Dette blir gjort på som svar på den sykliske naturen i orden og kaos.

 

 

 

 

Kanin

Kaninen som kraftdyr lærer deg å jobbe med din frykt og dine bekymringer. Kaninen har evnen til å vite at noe er galt. Du kan ha trukket kaninen til deg fordi du er den type person som håper det beste men frykter det verste. Kaninen viser deg at det ikke dreier seg om å late som frykt ikke eksisterer eller å prøve å motstå den. Du har bruk for å grave deg ned for å kunne bringe frykten til overflaten og gi slipp på den. Du kan jobbe på flere måter med å gi slipp på frykten din. Du kan skrive ned alt du kan komme på som du frykter for på et stykke papir. Når du er ferdig holder du enliten ildsermoni der du ber om hjelp fra den du måtte ønske, og tenner på det arket som du har skrevet på. Du ser for deg at ilden fortærer og brenner opp alt det du frykter. Ta så den oppbrente asken og finn en plass ute der du kan grave den ned. Denne symbolske handlig viser at frykten har ikke noe plass i livet ditt lengre. Nesten all din frykt skyldes noe vi forestiller oss, nå når den ikke er der lengre kan du ha tillitt til framtiden. Du vil se at kaninen kan vende fryktens svakheter til tiltroens styrke, hvis du vil akseptere utfordringene.

 

Kaninen som kraftdyr lærer deg å få evnen til å se når noe ikke er bra for deg.

 Kjøttmeis

  • Meisen er en er en fugl som er opptatt av sannhet og symboliserer nysgjerrighet og glede.
  • Ofte når vi er i perioder av livet hvor det er viktig å uttrykke seg til rett tid dukker meisen som kraftdyr. Den kan da lære deg og hjelpe deg å bli bevisst hvordan du skal uttrykke deg rett og be deg om å være oppmerksom i sosiale settinger.
  • Meisen sies også å symbolisere tankenes mysterier og kan gi deg healing for å balansere og åpne opp dine oppfatninger
  • Den kan også lære deg til å dele tanker og ideer til rett tid. 

 

 

Kolibri

Kolibrien er en praktfull liten skapning som kan fly i alle de retninger den måtte ønske den kan også stå stille i luften. Dens lange nebb setter den i stand til å suge nektaren fra enhver slags blomst. Dens bevegelse fra en blomst til en annen er en frydefull dans og dens sang er en ekstatisk melodi. I indiansk historie er kolibrien forbundet med kjærlighet og glede. Dens tilsynekomst som kraftdyr angir den rene glede ved å leve og å få leve i kjærlighetens velsignelse. Den har en evne til å se skjønnheten i alle ting og å beskhefte seg med å bringe frem det beste i mennesker og det gode i en hver situasjon. Kolibrien spenner over de høyeste prinsipper og bringer det åndelige rike magi inn i jordiske aktiviteter. Kolibrien kan hjelpe deg med å gjøre livet til en dans i skjønnhet.

 

Som kraftdyr skal den hjelpe deg med å finne det vesentlige i tingene.

 

 

 

Kråke

Denne fuglen representerer dine evne til å skifte form, til å kunne utføre magiske handlinger og i denne forandringen frembringe et ønske om at forandringen er i samsvar med den guddommelige viljen. Kråken hjelper oss til å forandre fremtiden. Den viser deg at du må lære av fortiden din så du kan forandre fremtiden til å bli slik du ønsker det. Du kan ikke forandre fortiden din men se på den og erkjenne de faktiske forholdene du har opplevd. At du kan ta frem og helbrede dine sår. Nåtiden er den eneste sanne virkelighet, for det er i nuet vi kan skape den fremtiden vi ønsker oss. Den viser at du må forandre dine tanker og du forandrer din fremtid. Kråken oppfordre deg til å gjøre mer effektig bruk av ditt nåværende øyeblikk og la fremtiden være en inspirasjon. Den betoner også behovet for å finne den riktige balansen mellom idealer og praktisk virkelighet. Den åpenbarer evnen til å skape den fremtid, du ønsker – hvis du legger viljen din i det.

 

Kråken lærer deg at alt kan du forandre til det du måtte ønske men du må forandre dine tanker for å få det til. Det er livets balanse, balansen mellom din vilje og den guddommelige vilje. Kanskje forandre noe??

 

 

Laks

Laksen kan svømme opp mot den sterkeste strøm og er en som behersker vannet. Den kan hjelpe deg med å vise deg hvordan du kan takle følelsene dine. Han lærer deg hvordan du kan heale dine følelsemessige sår og bevege deg gjennom livet uten motstand. Som kraftdyr er laksen forbundet med lang levetid og med å eldres med ynde. Den kan også hjelpe deg med å komme i forbindelse med og dra nytte av dine forfedres slekt og minnes tidligere liv.

 

Som kraftdyr skal den lære deg å beherske følelsene dine.

 

 

Løven

Løven har lenge vært et symbol på keiserlig makt og kongelig visdom. Den har hadd en fremtredende plass i myter og legender, og i religiøs og verdeslig historie. På alle disse områder er løvens hjerte blitt fremhevet. Som kraftdyr beskkjefter løven seg spesielt med hjertet og med å bringe det beste frem i deg. Så ta godt i mot den. Blant løvens mange egenskaper er å få energien hurtig tilbake igjen etter fysisk svekkelse. Den har en sterk evne til å komme seg fort etter motgang, og følelsemessige sår. Løven er også symbolet på seksuell energi, og det å temme løven er å kunne kontrollere den seksuelle energiene din. Som kraftdyr bringer løven varme, oppriktighet og selvsikkerhet.

 

Løven som kraftdyr skal lære deg å utvikle din selvaktelse.

 

 

Mus

Musen er et dyr som har høyt utviklet følelse sans i sine værhår. Etter som den utgjør en kilde til føde for mange andre dyr, har den også en skarp fornemmelse for fare. I indiansk medisintradisjon settes musen i forbindelse med evnen til å undersøke ting detaljert på nært hold. Så musen som kraftdyr oppfordrer deg til å legge merke til detaljer og undersøke disse, alt det som står med liten skrift. Musen lærer deg også til å undersøke alle de små detaljene i livet ditt nærmere og ikke se bort fra de små ting, for de er alle komponenter i dit liv og er lærere for din åndelige vekst. Musen pålegger deg ikke å se bort på alle de tingene i livet søm er i øyenfallende. For det du søker kan ligge rett frem for nesen din. Musen setter deg også i alarmberedskap. Ting og mennesker er ikke alltid det de gir seg ut for å være. Pass på så du ikke blir fanget i en situasjon, som kan skade deg eller at du blir lokket av et tilbud, som kan synes å være attraktiv men som inneholder skjulte feller. Undersøk alt omhyggelig.

 

Musen som kraftdyr skal lære deg å se de fine detaljene.

 

 

Oter

Oteren er et leke og munter dyr. Den er meget beskyttet ovenfor sine unger. De føler seg hjemme både på land og i vann. Som kraftdyr understreker oteren behovet for medfølelse og forståelse. Det å ha en avbalanserende dømmekraft og være sjenerøs med å dele med andre. Oteren hjelper deg ikke bare med å være villig til å dele med andre men også å finne gled med andre mennesker. Det å kunne glede seg over at andre mennesker har hell og bra resultater. Hvis du gleder deg på andres vegne, vil du finne mer glede i ditt eget liv. Oteren er motgiften mot bekymringer og uro. Den understreker, hvor viktig det er å ikke å bekymre seg alt for intens med å skaffe seg flere materielle goder eller oppnå forfremmelse i sin karriere. Oteren oppmuntrer deg til å finne tilfredstillese i det du har og å nyte livet fremfor, å ikke leve livet.

Som kraftdyr skal oteren hjelpe deg meg å finne gleden med det du har.

 

 

 

Pegasus Hest m/vinger”

Den bevingede hesten Pegasus er et mystisk dyr, en praktfull skapning. Som kan galoppere gjennom luften og føre sin rytter til andre dimensjoner. Den er symbolet på inspirasjon som syns å komme fra andre verdener, for den rommer ideer som er utom det vanlige. Den symboliserer også sjelens udødelighet og evne til å kunne fungere både i materiens fysiske verden og åndens usynelige riker. Den bevingede hesten har opptrådt i myter og legender i alle kulturer. Blant Nordens folk var det sleipner, den magiske åttebeins hesten som førte guden oden til andre verdener. Den tenner var inngravert med runer for å vise at den bar et kosmisk språk i sin munn. Som kraftdyr setter pegasus deg i stand til å stige til åndelige høyder og til å oppleve hva som ligger bakom den intellektuelle kraften. Skulle Pegasus vise seg så sett deg på ryggen av den og la den bære deg bakenfor stjernene.

Som kraftdyr lærer den deg om at det finnes andre dimensjoner.

 

 

Prærieulven

Prærieulven er Nord Amerikas sidestykke til sjakalen. Indianerne betrakter den som en spøkefugl på grunn av dens morsomme kromspring og dens vane med tilsynelatende ignorere det innlysende. Som kraftdyr kan prærieulven lære deg mer om deg selv og kan hjelpe deg med å lære av dine egne feil. Den kan lære deg å smile av dine egne handlinger og ikke ta alt så alvorlig. Prærieulven beskkjefter seg med å nedbryte det ego som blokkerer for din åndelige utvikling. Den klarer å lure deg til ting som su synes er vanskelig, men som er nødvendig for din utvikling. Den lærer deg også å se at den situasjonen som du befinner deg i er det du selv som har laget. Bed prærieulven om hjelp til å se ned under situasjonens overflate, så du får se situasjonenes fra et annet perspektiv. Når du slutter med å legge skylden på andre, eller på omstendighetene, eller skjebnen eller uhell, har prærieulven lært deg at alt har du skapt selv for å lære noe. Så se det fra en humoristisk side og le av dine feil og mangler. Du blir ikke kvitt han før du har lært deg denne leksen.

Den lærer deg å innse dine egne feil.

 

Puma

Pumaen er en bergløve i det vestlige delen av nordamerika, Mexico og sentral og sydamerika. Den har en søtt katteaktig ansikt og en glatt og yndefull kropp med gyldenbrun og grå farge. Som kraftdyr oppmuntrer pumaen deg til å ta ansvar for enhver vanskelig situasjon og bruke dine leder evner til å påvirke begivenhetene. Den presser på , for at du skal overvinne din usikkerhet og reserverte holdning ved å påta deg et personlig ansvar og gjennom dette skape deg en positiv handling. Pumaen gir deg styrke, besluttsomhet og fremsynet. Den forsikrer om at den rette handlingen fører til de riktig resultatene. Den strever med å vise deg hvordan du kan bli din egen leder.

Som kraftdyr skal du lære å ta ansvar.

 

 

Ravnen

På grunn av sin sorte farge er ravnen i de vestlige kulturer blitt betraktet som et varsel om ulykker og satt i forbindelse med mørke gjerninger. Men i Indianernes medisintradisjon kommer lyset fra mørket, og sort settes i forbindelse med det tomme rommet, kilden til all energi. Ravnens er dens budbringer. Derfor har den forbindelse med magi og med skjebner. Den er budbringer om det som skal komme. Ravnen forkynner behovet for å foreta drastiske endringer i dine holdninger og den måten du oppfatter ting på. Den oppfordrer deg til å bringe noe riktig magisk inn i livet ditt, forvent det uventede og vær forberett på overflod. Skill deg av med den negative innstillingen, den som har holdt deg tilbake så lenge, erstatt den med livsgledens fulle glød og begeistring. Føl deg glad over å være i livet. Ravnen er budbringeren for din energistrøm, den som kommer med forandringer og skaper nye realiteter. Den er vokter for seremoniell magi og helbredelse på avstand. Den representerer derfor den kraft, som bar seremoniens budskap eller hensikt til sitt bestemessested og således manifesterte den.

Som kraftdyr skal den lære deg å forutse ditt behov for forandring

 

 

 

Reinsdyr

Reinsdyret er en hjorteart, som gir melk, kjøtt og hud. Det er Nordens hest, som var i stand til å bære en stor last og til å trekke sleder. Noen reinsdyr vandret hundrevis av kilometer fra deres fødeplass til deres sommer oppholdssteder og kunne således følge i deres forfedres spor. Reinsdyret opptrer i folkesagn og legender hos de nordiske folk og er et dyr som transporterer den mystiske julenissen som kommer med gaver og glede. Som kraftdyr er den forbundet med Nordens kjennetegn, klarhet i sinnet, rene hensikter og gjenfødelse og fornyelse. Den overbringer kunnskapen og visdommens gaver fra våres egen fortids stier. Den viser betydningen av glede ved å vite og dele den med nære forbindelse. Den antyder et behov for å gi seg inn i fortiden for å oppnå støtte fra gamle spor.

Den skal lære deg å gi.

 

 

 

Reven

Reven settes i forbindelse med sluhet, primært på grunnlag av dens evne til å iaktta andres bevegelser uten selv å blitt sett. Som kraftdyr understreker den kraften i tilpassningen og integrering. Den har også den egenskapen som hurtig tenking og besluttsomhet, når tiden er moden. Kraftdyr uttrykker alltid de positive aspektene av de egenskaper som de har som dyr. Reven som kraftdyr lærer ikke den svikefull sluheten, men kjennskap til diskresjon. Den lærer heller ikke lumskhet med å være utspekulert, men å kunne studere andre uten selv å bli sett. Den understreker betydningen av å vente tålmodig på den riktige tiden før man foretar seg sitt neste steg. Det er mulig at dine problemer stammer fra et ønske om å få bekreftet deg selv og få oppmerksomhet. Hvis du føler deg truet eller som offer for stridigheter. Heller er kritisk eller misunnelig og sjalusi har du bruk for hjelp fra reven. Den kan hjelpe deg til å bli mindre synlig og nå dine mål uten å hindres av andre.

 

Reven som kraftdyr skal lære deg å være diskre.

 

 

Skilpadden

I den Indianske mytologien representerer skilpadden jorden, den mor som alle vesener er skapt av og den nærende kraft som gir den menneskelige ånd muligheten til å utvikle seg. Som kraftdyr lærer skilpadden deg behovet for beskyttelse. Selv om du bør finne uttrykk for dine indre kreative kilder og la dine tanker nå opp til himmelske ting, er det viktig å ha begge bein på den praktiske virkelighetens jord. Skilpadden understreker også behovet for å hold det fysiske legeme i balanse og huske på at det er et redskap som vi opplever livet på jorden med. Skilpadden lærer deg visdommen med å innstille deg på livets strøm og demonstrere at den hurtigste måten ikke nødvendigvis er det beste. For det tar tid for ideer å utvikle seg ordentlig.

Skillpadden indikerer jordens harmoni og trekker deg i retning av alt hva som er helt, godt og riktig.

Skilpadden skal lære deg som kraftdyr at å gjøre små sikre fremskritt i livet.

 

 

 

Slangen

Slangen er et krypdyr som er i stand til å kaste hele sin ham og gjennomleve en traumatisk, liv –død – gjenfødelse. Slangen som kraftdyr er derfor forbundet med livets kontinuitet og med forvandlingen fra den ene opplevelsen til den andre og fra et eksistensnivå til et annet. Slangen lærer deg å innse at du er et evig vesen som opplever dødeligheten. Du kaster det til stadighet i fra deg det som har tjent sitt formål, til fordel for noe som har større verdi. Slangen har evnen til å forandre seg og gi kraft til å bruke ildens energi på rette måte.

 

Slangen som kraftdyr skal lære deg å gi slipp på det som har tjent sitt formål.

 

 

 

Sommerfuglen

Stammesjamanene betraktet sommerfuglen som vokter og beskytter av kraftsteder i naturen. Man opplever ingen negativ energier der det var sommerfugler. Da deres tilstedeværelse anga et kraftsted som fra fri for negativ innflytelse. Sommerfuglen er et insekt som forvandler seg fra egg, larve, puppe og så til et flygende vesen. Som kraftdyr understreker sommerfuglen viktigheten av forvandlingen i den vedvarende fysiske og åndelige utviklingsprosessen. Den lærer oss betydningen av å nyte livets reise. En sommerfugl lever kun i tre dager, så den fremhever betydningen av å leve i nuet. Den understreker viktigheten av å få være fri for begrensninger som man har pålagt seg selv og nødvendigheten av sinnets klarhet. Man skal lære seg å se problemer og vanskeligheter i et brett perspektiv. Sommerfuglen er et kraftdyr som kan hjelpe deg med å akseptere forandringens smerte. Når du skal legge gamle oppfattelser og holdninger bak deg og med å mobilisere mot til å prøve håpets vinger på nye situasjoner og friske utfordringer.

Sommerfuglen skal lære deg evnen til å akseptere forandring.

 

 

Svanen

Svanen er kanskje den mest kongelige og yndefulle av alle fugler. Som kraftdyr er svanen et symbol på dine drømmer, hvor din viten blir å lære seg å formidle. For å kunne fremme dine fremskritt i åndelig utvikling og for å bli en skapning av stor skjønnhet. Så svanen er en hjelper i forvandlingsprosessen og den lærer deg om behovet for å kunne akseptere forandringen til skjønnhet.

 

Svanen som kraftdyr skal lære å forandre deg til skjønnhet

 

 

Trane

 

Tranen ble tilbedt av sjamaner i gamle dager og betraktet som vokter av hemmeligheter og skult viten. I noen legender ble den skapende guddommen beskrevet som en som har lange bein som man kunne gå over urtidens sumper med. I Skandinavia ble tranen satt i forbindelse med Odin. Sjamaner fra den gamle Britannien og Nordeuropa hadde en medisinpung laget av traneskinn.

Det var et rundt stykke med skinn som var bundet sammen med en snor som innholdt runer eller andre kraftgjenstander. Traner og hegrer skal ha vært de første fugler som hilste daggryet velkommen. Tranen eller Storken ble satt i forbindelse med fødsel eller et nyfødd barn, fordi det i gamle dager ble satt i forbindelse med en fruktbarhetsgudinne. Det ble også fortalt at den var en veiviser for menneske ånder på veien til å inkarnere seg inn i den midterste verden, som er våres verden. Sjamaner betraktet tranen som hellig for både guder og gudinner.

Tranen skal lære deg som kraftdyr til å se dypere inn i deg selv.

 

 

Ugle

Uglen er et nattedyr og er symbolsk sett blitt satt i forbindelse med visdom, fordi den kan se hva andre ikke kan se. Den er den eneste fuglen som flyr fullstendig lydløst. Som kraftdyr oppfordrer uglen deg til å utvikle dine intuitive evner og indre sanser og å søke den viten som er skjult for de fleste mennesker. Uglen er en beskytter og vil hjelpe deg til lettere å finne ut av andres motiver og hensikter. Især dem som forsøker å bedra eller utnytte deg på en eller annen måte. Uglen hjelper deg også til å innse at du har også en mørk side av din natur som du ikke bør undertrykke eller avvise. Du har bruk for å se at den er der og for at du skal komme overens med den. Uglen er et symbol på skarpsindighet og behovet for å holde utkikk etter vist noen vil bedra enn.

Uglen skal lære deg som kraftdyr å få mer forståelse.

 

 

Ulv

I Indiansk kosmologi betraktes ulven en som ikke dreper, men en som er en lærer og en som finner nye stier i oss selv. Han er en som førere oss videre. Ulven har høyt utviklede sanser, nesen er for eksempel 100 ganger mer følsom enn menneskets. Den kan sanse forskjellen mellom virkelig og innbilt farer. Hvis man får ulven som kraftdyr, indikerer det på at man blir ført til en indre læremester. Der man kan lære å motta direkte og personlig undervisning. Ulven vil åpenbare for deg at alt og alle kan være en læremester for deg. Du kan lære av trær, planter, dyr, fugler, fjell, stein, vinden og regnet. Det eneste du trenger å gjøre er å være våken og lære å lytte. Ulven indikerer at ny viten eller visdom er på vei frem i din bevissthet.

Ulven lærer deg til å utvide dine sanser så du kan finne mer forståelse og knytte til deg ny og gammel visdom.

 

 

 

Ørn

Ørnen hjelper deg med å se hinsides de jordiske nivåer av den synlige eksistensen. For ørnen som kraftdyr er din forbindelse med sjelens selv, ditt høyere selv. Ørnen kan hjelpe deg med å nå opp til himmelen, samtidig med at du stadig har begge føtter solid plantet på jorden. Ørnen kan vise deg at prinsipper og handlinger er likeverdige uttrykk for ånden. I den indianske verdensoppfattelsen flyger ørnen mærmest solen, det vil si den store ånd. Derfor bringer ørnen som kraftdyr opplysninger, plutselig glimt av klarsynet, til å få innblikk i de åndelige sannheter som hittil har vært ukjent.

Ørnen skal som kraftdyr lære deg til å se sammen henger.

 

 

 

 

Himmel og Jorden

De to siste retningene er himmelen og jorden som representerer det maskuline og det feminine.

Solen på himmelen er den kreative livskraften. Gamle folkeslag observerte at det virket som himmelen flyttet på seg i nattens løp og ettersom årstidens gikk. Men at stjernene var uforvandlig. Stjernebildene stod alltid i samme forhold til hverandre. Solen stod alltid på samme sted hvert sommersolverv. I tradisjoner ber man først mot sør, fordi Sydkorset er det punktet på himmelen som er uforandret mens alle de andre stjernene roterer i løpet av natten. Nordstjernen kan ikke ses fra den sørlige halvkulen, så all orientering skjer mot sør. Himmelens kraft er det uforanderlige. Man påkaller himmelen for å vedlikeholde og bevare, men forstå at livet er en fin balanse mellom det forandelige og det uforanderlige. Man tror at sjelen består av tre deler. Når mennesket dør, går en del av sjelen, den forandelige, tilbake til jorden og den tas opp igjen i naturen og blir ett med alt liv. Den andre delen er kraft og visdom den går tilbake til de hellige fjell. Den tredje delen, det uforanderlige vender tilbake til solen.

 

 

 

Jorden er det motakkelige og givende prinsippet. Dens kraft skal dekke til for å hindre uttørking og den skal fornye. Sommerens løv omdannes til næringsrike jord. Forfedrenes kropp går tilbake til økosfæren og blir ett med trærne, englene og fjellene. Frø spirer i moder jords mørke og fruktbare folder. Alt liv stiger opp fra hennes fuktige skjød og næres av hennes overflod. De forandelige årstidens representerer jordens forandelige kvaliteter. I skapelseshistorien var himmel og jorden opprinnelig ett. Dermed bærer det forandelige det uforanderlige i seg. Rommets mørke skjød rommer solen. Selv om vårens løv blir gitt tilbake til jorden om høsten, er det bare for å skape nytt liv etter vinteren. Påkallelsen av himmelen og jordens energier gjenforener oss med livets naturlige sykluser. Men det viktigste er at det gir oss anledning til å omfavne den mor som alltid vil nære oss og den far som aldri vil forlate oss. Å komme hjem til moder jord og den himmelske far virker svært helbredende på sår fra barndommen. Mange som har sår etter avvisninger gjennomgår enorm forandring bare ved å favne moder jord og den himmelske far som sine naturlige foreldre. Det å opprette forbindelse med himmelen og jorden energier er å erkjenne vår forbindelse med dem alle. Når vi hilser på jorden, trærne, fiskene, fuglene, steinene forener vi våres energi med dem. Når vi hilser til himmelen erkjenner vi våre stjernebrødre og søstrer og vi tilegner vår healingkraft til den store ånd, skaperen av alt.

Ågoth Helene Larsen 22.11.2021 10:13

Takk for kjempeflott kraftdyr sider. Men hva kan du si om kjøttmeisene/ spurv- også kalt hjertefuglene (Ailo Gaup).

Mona 02.11.2021 01:37

Hei Anita jeg hadde en trommereise hvor jeg var sammen med en tiger. Vi løp gjennom skogen, jeg satt også på ryggen til tigeren og sov inntil den

Lisbeth Emilie Tolnes 06.09.2021 05:03

Hei Anita, jeg ser etter Måke som kraftdyr. Men finner ikke den. Hva er det Måken står for? Mvh. Lisbeth

Anita Brun 06.09.2021 09:37

Måken symboliserer frihet og den vet at frihet er en sinnstilstand.

Den kan vise deg veien ut av bekymringer og la ditt hjerte sveve på

vingene av frihet og glede uansett hvor du er eller hva du gjør.

Den kan lære deg at din kraft er ubegrenset og uend

Therese Adrianna 14.02.2019 05:25

Hei, jeg lurer på om du har noe på snøtiger som kraftdyr?

Lone Veronica Fjelldal 16.10.2018 20:27

Hei ☺ hvordan kan man få vite kraftdyret sitt?
Er født i Værens tegn og har bursdag 23.03😊

Anita 16.10.2018 21:56

Hei hei. En kan f.eks meditere på det. Noen ber om å bli vist sitt kraftdyr. Av og til når jeg kanaliserer for folk, så kan det komme frem :)

Ine Arnesen 11.01.2017 11:36

Hei ! Hva om det er en hund som viser seg? Finner ikke hund på listen din.

Anita Brun 11.01.2017 14:34

Hei hei Ine. Jeg har lagt inn hunden nå ;)

Sølvi Å 13.10.2015 12:43

Hei ! Hvordan kan jeg bestemme hva som er mine kraftdyr ? Jeg er fasinert av rein, av sjura , og aller mest av hval. Kan jeg bestemme at dette er mine kraftdyr

| Svar

Nyeste kommentarer

11.11 | 12:42

Kan bare anbefale Anita. Utrolig det hun gjør😍

09.10 | 15:37

Ja takk gjerne det

22.06 | 10:01

Hei dette er noe for meg

27.04 | 18:56

Gleder meg til fjernhealing i morgen, da min første opplevelse ble veldig bra! Føler absolutt jeg trenger dette🥰 mvh Eva G Høgli